Home > Sponsor worden

Waarom sponsoren

Zoals u elders op de site kunt lezen, ondersteunen we weeshuis Satellite en het werk van Sister Celine.

Donaties weeshuis Satellite

Voor weeshuis Satellite is ons doel om er financieel voor te zorgen dat alle meisjes naar school kunnen. Wij streven ernaar voor iedereen een persoonlijke sponsor te vinden. Wij ondersteunen het weeshuis met € 2.700 per kwartaal. Meer sponsors betekent meer financiële ruimte.

Als vaste sponsor kunt u gekoppeld worden aan een van de meisjes. Soms gaat het om een kleuter maar er zijn ook oudere meisjes. Sommigen komen pas op latere leeftijd in het weeshuis en het is dan helemaal niet vreemd dat ze nog nooit naar school zijn geweest. Later beginnen met leren betekent dan ook tot latere leeftijd naar school, althans als de financiële mogelijkheid ervoor is.

Ook is het mogelijk om niet gekoppeld te zijn aan een van de kinderen en vooral bij te dragen aan schoolgeld voor de oudere meisjes want het voortgezet onderwijs brengt, net als in Nederland, hogere kosten met zich mee. Petra 054 schooluniformen

Met uw jaarlijkse bijdrage van minimaal € 200 kunnen de kosten voor het basisonderwijs worden betaald, het schooluniform,
de schoolboeken en eventueel de schoolbus.

Behalve deze schoolgebonden kosten worden ook dagelijkse kosten betaald met het sponsorgeld zoals eten, wc-papier, tandpasta en vaseline. En wanneer daarvoor financiële ruimte is, worden met het sponsorgeld ook algemene zaken betaald zoals, elektriciteit, voeding en medicijnen voor alle kinderen.

Donaties voor Sister Celine

Het werk van Sister Celine draait vooral om dagelijkse zaken zoals eten, kleding en eenvoudige medische hulp zoals oogdruppels of een pilletje of zalfje. Zij ontvangt hiervoor ieder kwartaal € 1.750.

Eenmalige of meerjarige sponsoring

U kunt uiteraard eenmalig doneren wanneer u geen vaste sponsor wilt worden. Dit geld wordt gebruikt voor dagelijkse behoeften en allerhande kosten van zowel Sr. Celine als het weeshuis. Wanneer u echter een speciale betekenis wilt geven aan uw geld dan kunt u altijd met ons overleggen waaraan uw gift kan worden besteed. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de werkgroepleden of een mail sturen aan weeshuissatellite@gmail.com

Wanneer u graag voor langere tijd sponsor wilt worden dan kunt u het beste vooraf overleggen over de vorm van uw sponsoring.

Waaraan kunnen donaties nog meer worden besteed?

1356 oude schoenenNaast de eerdergenoemde kosten is er ook behoefte kleinere zaken zoals nieuwe klamboes, kleding en schoeisel.

Maar ook grotere zaken wachten op financiële ruimte zoals een verfbeurt van het weeshuis of een nieuwe voorraadschuur en de schoolbus voor Sister Celine. Deze zijn beide hard aan vervanging toe.

Belastingaftrek!

Uw bijdrage ontvangen wij via het Missiecentrum Kwintsheul waardoor uw gift in aanmerking komt voor belastingaftrek. Deze organisatie is namelijk geregisteerd als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u uw bijdrage op het belastingformulier kunt aanmerken als gift. Afhankelijk van de inkomensdrempel ontvangt u dan van de belasting een deel terug.

De inkomensdrempel komt echter te vervallen wanneer u kiest voor een jaarlijkse vaste bijdrage over een periode van minimaal vijf jaar. U ontvangt dan altijd een deel van uw gift van de belasting terug. Dit dient u dan wel als overeenkomst met het Missiecentrum vast te leggen in een speciaal formulier; wij kunnen u daarbij verder helpen.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar:

Missiecentrum Kwintsheul
NL 05RABO0126501157 t.n.v. Missiecentrum Kwintsheul

LET OP: Wilt u bij de betaling vermelden dat uw gift is bestemd voor Sister Celine en/of het weeshuis, want op dit rekeningnummer komen ook gelden voor andere acties binnen. Wanneer het een eenmalige gift betreft, ontvangen wij ook graag uw naam en adres zodat wij u kunnen informeren over de besteding van uw bijdrage.

Namens de meisjes en de zusters bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw gift.