Home > donaties & acties > Werkgroep Kenia aanwezig op Sport en spel festijn 2019.

Tijdens de sport en speldagen die van 5 tot en met 7 juni in Maasland plaatsvonden, is de werkgroep regelmatig aanwezig geweest om hand en spandiensten te verrichten. De stichting had ons toegezegd dat wij een deel van het batig saldo mochten besteden voor ons project “Weeshuis Satellite weer als nieuw”. Vóór wat hoort wat, dus hebben wij een stevig handje uit de mouwen gestoken. Het resultaat mag er zijn, want men kon aan het eind trots meedelen dat de totale opbrengst € 105.000,00 bedroeg. We wachten dan ook met spanning af wat de actie ons uiteindelijk gaat opleven. Alle beetjes helpen dus blij zijn we al op voorhand.