Home > donaties & acties > Parochie Heilige Jacobus de meerdere sponsor van weeshuis Satellite.

Evenals in het kerkelijk jaar 2018-2019, heeft de pastoraatsgroep ook voor 2019-2020 haar steun toegezegd voor ons riool project in Kenia. tijdens de vrijwilligersavond op 16 september mochten we ons project presenteren middels een PowerPoint presentatie. het was hartverwarmend om te even later op het overzicht te zien, hoeveel donaties er door de diversen parochianen waren overgemaakt. we zijn de gulle gevers dan ook dankbaar voor hun giften, waarmee we een eerste start konden maken met het aanbestedingswerk.