Karibu! – Welkom!

aan de maaltijd

In 2002 waren Ab en Annemieke van Marrewijk uit Honselersdijk samen met Albert en Ria van Leeuwen uit Maasland voor een  bezoek aan enkele projecten van Sport en Spel in Kenia.

Zo kwamen ze ook in contact met Sister Celine en bezochten haar in Ruiru, een verre buitenwijk van Nairobi waar ze in de sloppenwijken werkt.

Via Sr. Celine kwamen zij ook bij een weeshuis voor meisjes in Satellite terecht en leerden zij Sr. Bernadetta kennen. Sr. Bernadetta was belast met de dagelijkse gang van zaken van het weeshuis. Dit huis staat dus in een andere buitenwijk van Nairobi.

Terug in Nederland hebben zij hun ervaringen gedeeld met enkele bekenden en zo besloot een groep om zowel Sr. Celine als het weeshuis financieel te gaan ondersteunen.  v

ruiri-nairobi-kenia

De ligging van het weeshuis en de locatie van Sr. Mary

 Inmiddels heeft er binnen de congregatie een herverdeling van taken plaatsgevonden en is Sr. Celine verhuisd naar Malta waar zij de promotie en fondsenwerving voor de congregatie regelt.

Haar taak in Ruiru heeft zij overgedragen aan Sr. Mary, die al in het zusterhuis in Ruiru woonde en al goed bekend was met Sr. Celine’s werk. Onze groep heeft tijdens een werkbezoek in april 2019 mogen ervaren dat ook Sr. Mary dat met veel liefde doet.

De werkgroep staat garant voor een financiële bijdrage van € 1.750 per kwartaal zodat Sr. Mary haar werk daar in de sloppenwijken van Nairobi kan uitvoeren. Dit geld komt uit eenmalige sponsoring en bijdragen uit acties zoals Sport & Spel in Maasland, Kringloopwinkel Kwintsheul en Lions Maasland.

Ook Sr, Bernadetta heeft binnen de congregatie een nieuwe taak gekregen als sociaal werkster in de grootste sloppenwijk van Nairobi, Kebira. In deze sloppenwijk wonen ruim 2 miljoen mensen in krotten en hutjes. Zij heeft een volledige dagtaak om daar een slechts kleine groep te helpen en te adviseren. Een belangrijke taak daarin is ‘empowering’ van vrouwen.

Haar werk voor het weeshuis is overgedragen aan Sr. Nancy. Tijdens het werkbezoek in april 2019 hebben wij ervaren, dat ook zij haar taak met veel liefde en toewijding uitvoert.

Voor alle meisjes (bijna 50) in het weeshuis hebben wij sponsorouders gevonden. Deze betalen een bedrag van minimaal € 250,- per jaar. Met dit geld kunnen de meisjes naar school. Per kwartaal sturen wij € 3.000 naar Sr. Nancy.

Wij hebben als werkgroep het volste vertrouwen in deze twee nieuwe contactpersonen en zullen onze ondersteuning dan ook blijven geven.

Meer informatie vindt u onder contact.